LETNÍ BASEBALLOVÝ TÁBOR – „Co vše zažijeme?“

Kemp začíná po nedělním obědě, na parkovišti před budovou vimperského gymnázia. Odtud nás přepraví autobus do Zdíkova, kde to vše vypukne.

Náplň celého týdne spočívá v trénování baseballu- trénování odpalů, správné házení, chytání míčků, strategie a samotná hra. Děti jsou rozdělené přibližně dle věku. K dispozici je i překladatel. Celý den je i proložen různými zábavnými hrami.

Stravováni je zajištěno. Dopoledne je svačina, pak oběd. Po obědě se jde do tělocvičny, kde mají děti možnost si zahrát hry. Pak jsou děti rozdělené do skupin dle znalosti anglického jazyka a konverzují s Američany, kteří pro ně mají připravené různé zábavné a zároveň poučné aktivity. Po pobytu v tělocvičně následuje svačina, po které se vracíme opět na hřiště, kde jsou hry a baseball. V 17:15 se odjíždí na večeři do Vimperka (Hamajda), kde zhruba v 18:00 hodin si rodiče vyzvednou děti, či se sami vypraví domů. Ve čtvrtek je v budově církve závěrečné setkání formou oslavy pro děti a jejich rodiče. Při této příležitosti se oficiálně rozloučíme s Američany. Camp je tedy od neděle 13:45 hodin do pátku cca 13:30 hodin.

Veškeré odjezdy a příjezdy jsou na přihlášce.