Kdo jsou metodisté ve Vimperku?

Kristus žije- věříte tomu? My tomu věříme a  toužíme po tom, aby každý mohl osobně poznat, že JEŽÍŠ KRISTUS byl, je a bude. On položil svůj život za nás, abychom byli osvobozeni od smrti a mohli žít v pokoji s ním i přes překážky , které se nám kladou do cesty. Jedině  s ním je život naplněný. On je cesta, pravda  a život.

Jsme úplně normální lidé , stejní jako vy , často zápasící sami se sebou a se situacemi, které přichází do našeho života. Není to vždy lehké, ale s Kristem  to jde mnohem lépe. Život přináší různé příběhy a když není nikdo , kdo by Tě obejmul , tak Ježíš je tu pro Tebe- On se nezdráhá tě obejmout. On objímá bez předsudků.

Ježíš žije!

Církevní život  ve Vimperku byl již před 100 lety bohatý, drtivá většina obyvatel byla katolického vyznání. Kázání byla v němčině a až po roce 1924 se začalo kázat i v češtině.

Misijní stanice Vimperk byla oficiálně založena v roce 2007.
Scházíme se také na společných skupinkách po domech, kde trávíme čas s Božím slovem a společně hledáme poklady, které nám dává Pán Ježíš Kristus.
Pravidelně máme letní kemp v baseballu, kterého se účastní američtí instruktoři.

Jako ECM spolupracujeme s ACET.

Chceme Vám být blízko. Máme podobné zápasy, problémy a podobná vítězství jako Vy. Nemusíte být nikdo sám. Věříme, že Kristus je Cestou, Pravdou a skutečným Životem.   On je milujícím Bohem, který touží po setkání s Vámi.

Bohoslužby: neděle 9:30 h,
Místo: Vimperk – Nádražní 274, (bývalá knihovna)- poblíž autobusového nádraží