CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE

Zveme vás na každoroční Čtení Bible, konkrétně  čtení z Janova Evangelia, které se uskuteční 18. dubna v 17:00 hodin v ECM Vimperk (bývalá knihovna) – Nádražní 274. Pojďme se společně zaposlouchat do Slova, které je stále živé.  Do slova, které k nám může promlouvat i v současné době.  Mezi jednotlivými oddíly Písma uslyšíme i křesťanskou hudbu.

Těšíme se na vás!

Více o projektu Čtení Bible: ctenibible.cz